هیگوائین :نمی توانم خودم را در باشگاهی دیگر تصور کنم

ارسال شده توسط شاهرخ سعیدی تحت دسته اخبار

گونزالو هیگوائین در کنفرانس مطبوعاتی در مورد شرایط خودش و باشگاه گفت .


“گلزنی مرا بسیار خوشحال می سازد . سعی می کنم به عنوان یک بازیکن و یک شخص هر سال بهتر شوم . پیشرفت بسیاری در طول سه سال گذشته داشته ام اما هنوز جا برای بهتر شدن هست .”

“نمی توانم خود را در پیراهن تیم دیگری ببینم . این جا بسیارراحتم و دلیلی وجود ندارد که به آینده ام در جایی دیگر فکر کنم . امیدوارم که سالهای بسیاری این جا بمانم .”

“به پایان رساندن به عنوان آقای گل لیگ شاید خارق العاده باشد ، اما هدفم من که در آغاز فصل نیز اعلام کردم این است که بهتر از فصل قبل باشم .”

“احترام و آبرو را زمانی کسب می کنی که با توجه به عملکردت در زمین شایسته آن باشی . آنجا جایی است که بازیکن حرفش را می تواند بزند .”

“ما در راهی که باید و شاید بازی می کنیم . در مرحله بسیار سختی از فصل قرار داریم و دو امتیاز از صدرنشین لالیگا کمتر داریم . باید همچنان روی فرم خوب خوب تا بازی برگشت چمپیونزلیگ بمانیم .”

“سرنوشتمان در هر دو جام در دستان خودمان است اما بردن هر دو بسیار مشکل است . هنوز راهی دراز در پیش است . بردن آرزویی برای ماست که در این پروژه بزرگ تحقق می یابد .”

“امیدواریم که به روند پیروزیهای خود در برابر تنه ریف ادامه دهیم و گلزنی خوب است اما بیشتر مسئله ما این است که خوب بازی کنیم و ببریم و به تعقیب صدرنشین ادامه دهیم .”

“بازی مشکلی خواهد بود . مشابه بازی با خرز آنها نیز اخیرا بهتر شده اند اما ما فقط به برد فکر می کنیم .”

نظر شما